Co oznacza termin pełna księgowość?

Pełna księgowość to termin określający system ewidencyjny polegający na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. System ten jest dość skomplikowany, a jednocześnie precyzyjny, ale pozwala na dokładne zobrazowanie sytuacji finansowej firmy. Pozwala na skrupulatne rejestrowanie wszystkich przychodów i kosztów, odnotowywanie wszelkich transakcji, przelewów wychodzących i przychodzących oraz szeregu innych operacji finansowych. Konieczność prowadzenia pełnej księgowości dotyczy wybranych przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich, których wartość przychodów za rok poprzedni przekroczyła w walucie polskiej równowartość kwoty 2000 000 euro (po przeliczeniu na walutę polską). Jednocześnie prowadzenie pełnej księgowości to zadanie wymagające stosownej wiedzy i umiejętności, dlatego wielu przedsiębiorców powierza ten obowiązek specjalistom z biura rachunkowego.

Specyfika pełnej księgowości

Pełna księgowość to przede wszystkim bardzo rzetelna i wiarygodna metoda ewidencyjna. Prowadzona jest w zakresie:

  • ewidencji przychodów i kosztów,
  • ewidencji majątku i źródeł jego finansowania,
  • inwentaryzacji majątku i zobowiązań finansowych,
  • kosztów ponoszonych w ramach wynagrodzeń pracowników,
  • sprawozdań finansowych.

Precyzyjne rozliczenie wszystkich realizowanych transakcji pozwala na stałą kontrolę nad sytuacją finansową danego przedsiębiorstwa. W ten sposób można szybko określić zyski i ewentualne straty, co jednocześnie jest bardzo ważne przy podejmowaniu strategicznych dla firmy decyzji. Pełna księgowość pozwala jednoznacznie stwierdzić, jakimi zasobami dysponuje przedsiębiorstwo i na jakie inwestycje może sobie w danym momencie pozwolić.

Pełna księgowość jest istotna również z punktu widzenia organów podatkowych. W razie kontroli stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat majątku firmy i źródeł jego finansowania.

Jak prowadzić pełną księgowość?

Jak już zostało wspomniane, pełna księgowość to bardzo zaawansowany, precyzyjny i złożony sposób ewidencjonowania, dlatego też wymaga stosownej wiedzy, umiejętności i przestrzegania konkretnych zasad. Jest to zadanie, z którym przeciętny przedsiębiorca bez stosownego przygotowania raczej sobie nie poradzi samodzielni, więc niezbędny będzie udział specjalisty ds. księgowości. Oprócz konieczności przestrzegania zasad prowadzenia ksiąg oraz znajomości odpowiednich technik zapisu danych trzeba również być na bieżąco z przepisami podatkowymi. 

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.